top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY KONTAKTUJĄCEJ SIĘ ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest FIXFM Sp. z o. o. Grupa Sescom, al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, email: kontakt@fix.app.

 

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@fix.app.

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem.

 

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz świadome przekazanie danych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu z Administratorem.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania się ze zgody oraz przez 3 lata po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

 

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

bottom of page