top of page

Informacje dla akcjonariuszy

 

O SPÓŁCE

FIXFM zajmuje się organizacją wizyt fachowców dla klientów indywidualnych (konsumentów) oraz małych biznesów. Nasza działalność wspierana jest nowoczesnymi technologiami, które na stałe zagościły już w codzienności klientów szukających wygody i sprawności realizacyjnej.

Tworzymy platformę, która redefiniuje sposób realizacji interwencji awaryjnych i naprawiania usterek. Automatyzujemy interakcje pomiędzy zleceniodawcami i fachowcami, aby każda ze stron mogła skupić się na najważniejszych swoich zadaniach i planach.

Jesteśmy członkiem Grupy Sescom - lidera na rynku Facility Management dla placówek sieciowych. 

DANE PODSTAWOWE

Firma: FIXFM Spółka Akcyjna

Adres siedziby: al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921984
Data rejestracji: 17 września 2021 r.
Kapitał zakładowy: 3 162 000 PLN
Sektor: Usługi techniczne dla domu i małego biznesu

 

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

NWZA FIXFM S.A. 07.10.2021 r. - podjęte uchwały

POŁĄCZENIE FIXFM S.A. i SESCOM S.A.

Plan połączenia - dokumentacja

bottom of page